Home :: Installation :: After Sales :: Community  :: Knowledge Center :: Contact Us
 
                                            การรับประกันงานติดตั้งหลังการขาย
     บริษัท คูล แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีรับประกันงานติดตั้ง 1 ปีนับจากวันที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ถ้าหากเครื่องปรับอากาศท่านมีปัญหาในระหว่างรับประกัน โทรหาเรา เราจะแก้ไขให้ท่านโดยทันที
 
       สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่พร้อมกับรับประกัน 1 ปี

     รายละเอียดการบริการของ บริษัท คูล แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีดังนี้
ทำการล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ครั้ง ไม่กำหนดเวลาภายใน 1 ปี

ล้างใหญ่ คอยล์เย็น ( Fancoil Unit : Evaporator )
1.1 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( Filter )
1.2 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์และใบพัดลม ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
1.3 ทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้ง
1.4 ทำความสะอาด Fin Coil Evaporator ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟและระบบไฟฟ้า ทำการยึดสกรูสายไฟให้แน่น
1.6 ตรวจเช็ครีโมทคอนโทรล และระบบควบคุม
ล้างใหญ่ คอยล์ร้อน ( Condensing Unit : Condensor )
2.1 ล้างทำความสะอาด Fin Condensor ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
2.2 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟและระบบไฟฟ้า ทำการยึดสกรูสายไฟให้แน่น
2.3 ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลม
2.4 ตรวจเช็ตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ของระบบคอมเพรสเซอร์
       พร้อมวัดความดันของน้ำยาในระบบ เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์

 
      หมายเหตุ :
 

     
1. ขณะอยู่ในการรับประกัน เมื่อเครื่องปรับอากาศมีปัญหา สามารถโทรหาเราได้ทันที
2. การล้างทำความสะอาดจะมีอุปกรณ์ป้องกันความสกปรก และน้ำกระเซ็น
3. การทำงาน เราทำอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาความสะอาด ในการทำงานทุกครั้งบริษัท คูล แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เรายินดี กล้ารับประกันงานติดตั้ง 1 ปี นับจากวันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ถ้าเครื่องปรับอากาศของท่านมีปัญหา โทรหาเรา สายด่วน
Tel : 0-2509-3588   Fax : 0-2509-3589    Mobile : 089-812-9956
ติดต่อคุณปฎิภาณ โรจน์ฉัตรวิไล

   
 
After Sales
 
สำหรับเครื่องปรับอากาศใหม่