แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย : Art Cool

 
 
 
 
     
Model
BTU
Panel Color
เบอร์
ราคา

A10LCN

9,766
Mirror
19,000

A10LCN

9,766
Gold
19,000
A10LCN
9,766
Silver
19,000
A13LCN
12,876
Mirror
22,500
A13LCN
12,876
Gold
22,500
A13LCN
12,876
Silver
22,500
A18LCN
18,680
Mirror
31,000
A18LCN
18,680
Blue
31,000
A18LCN
18,680
Metal
31,000
A24LCN
22,860
Mirror
  
33,500

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว


 
แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย : Healthy DeluxeModel
BTU
Panel Color
เบอร์
ราคา

D10SBB6M

9,404
White

16,500

D13SBB6M

12,361
White

18,500

D18SCA6M

18,830
White

27,000

D24SCA6M
22,519
White
30,000
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
 

แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย : Healthy Plus Econo

Model
BTU
Panel Color
เบอร์
ราคา

S10SBB6M

9,276
White

13,000

S13SBB6M

12,313
White

14,500

S18SCA6M

18,830
White

22,000

S24SCA6M

22,519
White

 

26,500

 

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว